top of page

Γιατί είναι σημαντικός ο ωροσκόπος;

Updated: Sep 3, 2022

🔹Γιατί είναι σημαντικός ο Ωροσκόπος?


Μία από τις πιο κλασικές ερωτήσεις είναι:

'Τι ζώδιο είσαι;'

Αυτό που δεν γνωρίζει όμως ο περισσότερος κόσμος είναι ότι το ζώδιο είναι κάτι πολύ γενικευμένο και πολύ απρόσωπο. Το ζώδιο του Ήλιου μας χρωματίζει απλά στοιχεία της προσωπικότητάς μας, σε καμία περίπτωση όμως, το ζώδιό μας δεν αντιπροσωπεύει όλες τις πτυχές του χαρακτήρα μας ολοκληρωτικά. Ο ωροσκόπος είναι το τρίτο σημαντικό στοιχείο σε ένα αστρολογικό χάρτη μετά το ζώδιο του Ήλιου και της Σελήνης μας.

Τι είναι όμως αυτό που βλέπουμε όταν γνωρίζουμε κάποιον για πρώτη φορά;

Η πρώτη εντύπωση έχει να κάνει συνήθως και με το που βρίσκεται ο ωροσκόπος μας και τι σχέση έχει με το υπόλοιπο μας ωροσκόπιο. Είναι η 'μάσκα' που παρουσιάζεται στο περιβάλλον μας, γι'αυτό υπάρχει η πιθανότητα σε αρκετές περιπτώσεις όταν γνωρίζουμε κάποιον για πρώτη φορά, η πρώτη εντύπωση να είναι λάθος. Δίνει επίσης στοιχεία για την εμφάνιση μας, το σώμα μας, τη υγεία μας και πως προβάλουμε τον εαυτό μας. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές κάνουμε λάθος όταν προσπαθούμε να 'μαντέψουμε' το ζώδιο του άλλου.

Ο ωροσκόπος λοιπόν, ή ο πρώτος οίκος σε έναν αστρολογικό χάρτη, είναι το ζώδιο πού ανατέλλει την ώρα της γέννησης μας. Λειτουργεί από την στιγμή που κόβεται ο ομφάλιος λώρος από τη μητέρα και όχι μετά τα 30 μας χρόνια όπως πολύς κόσμος πιστεύει. Γύρω στα 30 μας βιώνουμε την επιστροφή του Κρόνου που υποδηλώνει τη πρώτη φάση ωρίμανσης, είναι η στιγμή που το άτομο ξεκινά να αντιλαμβάνεται τις πραγματικές του ανάγκες. Ο ωροσκόπος δεν είναι πλανήτης, ούτε κάποιο άλλο πλανητικό σώμα και καθορίζεται από την ακριβή ώρα γέννησης και το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Η θέση του ωροσκόπου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το τόπο διαμονής, σε καμία περίπτωση όμως δεν αναιρεί τον αρχικό γενέθλιο αστρολογικό χάρτη.

Το ζώδιο του ωροσκόπου μας είναι το πώς καλούμαστε να εκφραστούμε και να αντιμετωπίσουμε το περιβάλλον μας, και το πώς θα μας επηρεάσει αυτό. Με λίγα λόγια αντιπροσωπεύει την περιβαλλοντική επιρροή. Η σχέση του ωροσκόπου με το υπόλοιπο ωροσκόπιο δείχνει σημαντικά στοιχεία στον αστρολογικό χάρτη, για το αν το περιβάλλον μας θα βοηθήσει ή θα δυσκολέψει την προσωπική μας εξέλιξη.

Καλό είναι το ζώδιο του ήλιου μας και το ζώδιο του ωροσκόπου μας να έχουν μία καλή σχέση μεταξύ τους για να βοηθήσει το άτομο να έκφραση το εγώ του με πιο εύκολο τρόπο, ενώ ένας ωροσκόπος με δύσκολες γωνίες θα μπορούσε να φέρει δυσκολίες , εμπόδια και περιορισμούς από το περιβάλλον, με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, το άτομο να νιώθει καταπιεσμένο ή να νιώθει ανικανοποίητο.

Η ακρίβεια της ώρας είναι σημαντική, καθώς κάθε 4 λεπτά της ώρας ο ωροσκόπος διανύει μια μοίρα.Το σημείο του ωροσκόπου σε ένα 24ωρο διανύει όλο το ζωδιακό, είναι ένα από τα στοιχειά που μας διαφοροποιεί από άλλα άτομα που είναι γεννημένοι, όχι μόνο στο ίδιο ζώδιο με εμάς, ακόμα και την ίδια ημέρα. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε και σε δίδυμα αδέλφια, που ενώ μπορεί να έχουν πολύ παρόμοιες ζωές και στοιχεία στο χαρακτήρα τους, υπάρχουν άλλα στοιχεία που διαφέρουν. Για αυτό και η μοίρα του ωροσκόπου είναι καθοριστικής σημασίας.

Η ακριβής ώρα γέννησης είναι σημαντική για να βρούμε τον ωροσκόπο μας αφού βάση του ωροσκόπου μπορούμε να είμαστε πιο ακριβής στο κομμάτι της πρόβλεψης. Μια λάθος ώρα γέννησης επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα της πρόβλεψη και υπάρχει πάντα το περιθώριο λάθους.

Ο κυβερνήτης του ζωδίου του ωροσκόπου παίζει εξίσου πολύ σημαντικό ρόλο σε έναν αστρολογικό χάρτη.Ο οίκος και το ζώδιο που βρίσκεται ο κυβερνήτης θα μας δείξει, που, πώς και σε πιο τομέα θα πρέπει να δουλέψει ή να επικεντρωθεί για να πετύχει συγκεκριμένα πράγματα το άτομο. Ένας κυβερνήτης με ευνοϊκές όψεις με το υπόλοιπο ωροσκόπιο θα βοηθήσει στη εξέλιξη, τη προβολή, την επιτυχία και την αποδοχή του ατόμου από το περιβάλλον του, ενώ ένας δύσκολος κυβερνήτης θα μπορούσε να δυσκολέψει ή να περιορίσει το άτομο.Πλανήτες που βρίσκονται σε όψη συνόδου ή κοντά στον ωροσκόπο είναι εξίσου πολύ σημαντικοί, αφού χρωματίζουν στοιχειά του χαρακτήρα και της εμφάνισης μας. Θα μπορούσε να δείξει ακόμα και το επάγγελμα μας σε συνδυασμό πάντα με το υπόλοιπο ωροσκόπιο.

Έτσι λοιπόν, το σημείο του ωροσκόπου μας, είναι ένα από τα πολλά στοιχεία στο προσωπικό μας ωροσκόπιο που μας διαφοροποιούν και μας αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε άπλα δώδεκα κατηγορίες ανθρώπων , άλλα σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία στο χάρτη μας και ανάλογα με τις περιβαλλοντικές και βιολογικές επιρροές, αποτυπώνετε και δημιουργείτε το δικό μας προσωπικό ωροσκόπιο.💫


51 views0 comments
bottom of page